HET LIDMAATSCHAP IS GRATIS VOOR IEDEREEN

Reglement en gedragscode

In het bibliotheekreglement gebruikersreglement vind je onder meer informatie over:
openingstijden, toegankelijkheid, inschrijving en lidmaatschap, begeleiding, raadpleging, ontlenen, verlengen,
reserveren en interbibliothecair leenverkeer, boete en aanmaningen en verantwoordelijkheden van de gebruiker.

reglement

Gedragscode

Help